Služby

Naším prvořadým cílem vždy bylo, je a stále zůstává poskytovat našim zákazníkům
kvalitní služby spojené s polygrafickou výrobou.

Je těžké tyto služby specifikovat, protože se jedná o soubor zdánlivých drobností vedoucích k jedinému cíli a tím je spokojenost zákazníka, tedy Vás.

Do těchto drobností patří:

  • okamžitá reakce na poptávku
  • cenová nabídka do 1 hodiny od zadání (u složitějších případů či větším rozsahu poptávky upozorníme na delší zpracování)
  • v cenové nabídce Vám případně navrhneme vhodnější a efektivnější formát či způsob výroby
  • odborná pomoc při tvorbě obalů, 3D stojanů a jiných složitých výrobků
  • vstřícnost při zadání výroby a respektování finálního termínu
  • garance kvality – sledování průběhu zakázky a neustálá kontrola každé technologické operace
  • pružná realizace dodatečných změn
  • operativní zajišťování služeb nad rámec polygrafických prací tak, aby zákazníkovi byl kompletní výrobek dodáný na určené místo
  • v případě reklamace – okamžité řešení příslušným obchodníkem

Těmito a dalšími službami se snažíme poskytnout všem našim zákazníkům nadstandardní servis, ale zároveň díky profesní zdatnosti minimalizovat náklady na výrobu tak, aby užitná hodnota výrobku byla co nejvyšší.